Vi erbjuder 24h jour vid akuta problem.

Restaurering av Kallhäll centrums utemiljö

Nu har vi påbörjat restaureringen av Kallhäll centrums utemiljö. Arbetet omfattar bland annat VA, dagvatten och ca 3000 kvm stenläggning.

Beställare är Järfälla kommun och arbetet utförs i samarbete med JVAB.