Kvalitet från första spadtaget till det sista

Vi söker nya medarbetare!

Markentreprenad

Stenläggning, gräsytor, parkytor, lekplatser, schaktarbeten, dräneringsarbeten, mm.

VA Vatten

Vattenledning, avloppsledning, gräv, fyll, återställning, asfalt, gräs, vattenläckor, mm.

Asfaltering

Nyläggning, omläggning, handläggning, maskinläggning, mm.

Fastighetsskötsel

Trädgårdsarbeten, ombyggnation, jour, asfalt, vattenledning till fastighet, mm.

Vi utför alla sorters arbeten inom mark och väg-, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten.

MTB – Mark & Trädgårdsbyggarna AB har lång erfarenhet i branschen och är ett välmående företag där vi lägger stor vikt att både personal och kunder tas hand om.

Mark och trädgårdsbyggarna var Gasellvinnare 2016

Entreprenadarbeten på gång hos MTB

Nytt ramavtal med Håbo kommun

Den 1 april i år skrev vi på det nya ramavtalet med Håbo Kommun. Vi är väldigt glada över att få samarbeta tillsammans i ytterligare 2 + 2 år. Avtalet omfattar arbeten upp till 1,5 ...
Läs mer

Restaurering av Kallhäll centrums utemiljö

Nu har vi påbörjat restaureringen av Kallhäll centrums utemiljö. Arbetet omfattar bland annat VA, dagvatten och ca 3000 kvm stenläggning. Beställare är Järfälla kommun och arbetet utförs i samarbete med JVAB.  
Läs mer

Ny servisavsättning VA vid Åbergs Museum

Under veckan som varit har vi bland annat påbörjat arbetet för en ny servisavsättning för VA för de nya ungdomsbostäderna som kommer att byggas vid Åbergs museum i Bålsta.  
Läs mer

Ett urval av våra kunder