Kvalitet från första spadtaget till det sista

MTB utför alla sorters arbeten inom mark och väg-, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten.

MTB - Mark & Trädgårdsbyggarna AB utför traditionella anläggningsentreprenader som mark och anläggningsarbeten i form av vägar och parker men också markarbeten och grundläggning för fastigheter samt vatten och avlopp.

Med vår långa erfarenhet och skickliga medarbetare tar vi ansvar för hela byggprocessen och åtar oss gärna totalentreprenader.

Vi kan utföra större plattläggningar som parkområden, andra större allmäna ytor och utemiljöer med t.ex. vakummaskin men även mindre traditionella typer som trottoarer.

MTB – Mark & Trädgårdsbyggarna AB har lång erfarenhet i anläggningsbranschen och är ett välmående anläggningsföretag där vi lägger stor vikt i att både personal och kunder tas om hand.

Bland våra kunder finns kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och företag runt Stockholm och Mälardalen.

MTB AB innehar högsta kreditvärdighet

Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan hjälpa till med er nästa anläggningsentreprenad

Ett urval av våra nöjda kunder

Skanska är kund till MTB
JVAB är kund till MTB
locum är kund till MTB
Håbo Kommun är kund till MTB
Benders är kund till MTB

Kontakta oss på MTB AB