Kvalitet från första spadtaget till det sista

MTB utför alla sorters arbeten inom mark och väg-, asfalt, vatten och avlopp samt anläggningsarbeten.

MTB - Mark & Trädgårdsbyggarna AB utför traditionella entreprenadprojekt som mark och anläggningsarbeten i form av vägar och parker men också grundläggning för fastigheter och vatten och avlopp.

Med vår långa erfarenhet och skickliga medarbetare tar vi ansvar för hela byggprocessen och åtar oss gärna totalentreprenader.

Vi kan utföra större plattläggningar som parkområden, andra större allmäna ytor och utemiljöer med t.ex. vakummaskin men även mindre traditionella typer som trottoarer.

MTB – Mark & Trädgårdsbyggarna AB har lång erfarenhet i anläggningsbranschen och är ett välmående företag där vi lägger stor vikt i att både personal och kunder tas om hand.

Bland våra kunder finns kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och företag runt Stockholm och Mälardalen.

MTB AB innehar högsta kreditvärdighet

Våra entreprenadtjänster

Sätter ny kantsten utanför fastighet i Stockholm

Markarbeten

Stenläggning, gräsytor, parkytor, lekplatser, schaktarbeten, dräneringsarbeten, mm.

Schaktningsarbete med grävmaskin på larvfötter

VA Vatten

Vattenledning, avloppsledning, gräv, fyll, återställning, asfalt, gräs, vattenläckor, mm.

Nyanlagd mur, trappa och grönyta.

Asfalterig

Nyläggning, omläggning, handläggning, maskinläggning, mm.

Arbete med restaurering av ny innergård i Stockholm

Fastighetsskötsel

Trädgårdsarbeten, ombyggnation, jour, asfalt, vattenledning till fastighet, mm.

Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan hjälpa just er

Skicka oss en rad idag för en gratis offert!

Ett urval av våra nöjda kunder

Skanska är kund till MTB
JVAB är kund till MTB
locum är kund till MTB
Håbo Kommun är kund till MTB
Benders är kund till MTB

Kontakta oss på MTB AB

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.