Helheten inom fastighetsskötsel

Mark & Trädgårdsbyggarna hjälper dig med skötseln fastighetens markområden. Vi utför gräsklippning, snöröjning med egen maskinpark. Vi utför ombyggnad och renovering för bostadsrättföreningar och fastighetsägare. Mark & Trädgårdsbyggarna anlägger grönytor och gör förbättringsarbeten såsom trädplantering och markarbeten för dig som fastighetsägare. Vi har även jouruppdrag för många av våra kunder.

Vi hjälper dig med följande fastighetsskötsel

  • Gräsklippning
  • Snöröjning med egen maskinpark
  • Trädplantering och markarbeten

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns alltid till hands för dig. Boka ett möte med oss idag!

VD MTB