FASTIGHETSSKÖTSEL STOCKHOLM

Helheten inom fastighetsskötsel av fastigheters markområden i Stockholm

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB hjälper till med fastighetsskötsel i form av bland annat renovering och förädling av olika fastigheters markområden samt även fastighetsskötsel åt brf:er och dess markområden. Även innergårdar är något som vi ser till att skapa och hålla i toppskick.

Restaurering av innergårdar till flerbostadshus är ett växande segment inom fastighetsskötsel. Ofta har innergårdarna byggts ovanpå garage och med åren har tätskikt börjat läcka. Följden av detta blir att konstruktionen försvagas.

Förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningarna får genom samarbete med oss där vi tar hand om deras fastighetsskötsel förslag på projektering, kalkylering och utförandetid.

Vi tillhandahåller beslutsunderlag och garanterar utförandet till fastställd budget inom givna tidsramar.

Utöver att restaurera innergårdar åt fastighetsägare och brf:er kan vi även hjälpa till med annan typ av fastighetsskötsel, som bland annat alla typer av dräneringsarbeten.

Med lång erfarenhet, stort kunnande och med en egen maskinpark ser vi till att ta hand om er fastighetsskötsel och utföra våra arbeten tryggt, säkert och i tid.

Genom att vi tar hand om skötseln kan det även höja värdet på er fastighet

Att hålla er fastighet i bra skick är inte bara viktigt för de som bor eller jobbar i fastigheten. Det hjälper även till att skapa ett större värde för själva fastigheten i sig och ger därmed en bättre avkastning när eller om fastigheten säljs.

Nyanlagt parkområde för Brf i Stockholm

Ombyggnation och renovering för fastigheter och Brf

Som ett entreprenadföretag inom mark och trädgård utför vi ombyggnationer och renovering för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB anlägger grönytor och gör förbättringsarbeten såsom trädplantering, trädvård och markarbeten för dig som fastighetsägare.
Vi erbjuder dessa tjänster kring fastighetsskötsel runt om i hela Storstockholm.

Vi hjälper dig med följande fastighetsskötsel

Ny innergård

Behöver ni en ny innegård eller behöver den befintliga innergården en restaurering? Vi hjälper er gärna med att bland annat förnya och ta hand om er befintliga innergård eller skapa en ny fantastisk innergård och hålla den i toppskick.

Ta hjälp av MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB för att förnya eller skapa en ny innergård

Ny lekpark

Behöver ni en ny lekpark eller behöver den befintliga lekparken en renovering? Vi kan erbjuda att bland annat hjälpa er förnya och ta hand om er befintliga lekpark, alternativt skapa en helt ny lekpark som vi sedan kan underhålla och se till att hålla i absolut toppskick.

Ny lekplats gjord för Brf i Stockholm

Trädplantering och markarbeten

Vi på Mark & Trädgårdsbyggarna kan även hjälpa er med allting kring trädplantering, dränering och andra typer av markarbeten som hjälper till att skapa en mer levande miljö med vackra träd, buskar och stenläggningar.
Låt vår expertis och kunskap skapa en grön och levande miljö åt er.

Ta hjälp av MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB för att förnya eller skapa en ny parkmiljö

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns alltid till hands för dig.
Boka ett möte med oss idag om du vill veta mer om hur vi kan ta hand om er fastighetsskötsel!