Helheten inom fastighetsskötsel

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB hjälper till med renovering och förädling av fastigheters och brf:ers markområden. Även innergårdar är något som vi ser till att skapa och hålla i toppskick.

Restaurering av innergårdar till flerbostadshus är ett växande segment. Ofta har innergårdarna byggts ovanpå garage och med åren har tätskikt börjat läcka. Följden av detta blir att konstruktionen försvagas.

Förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningarna får genom samarbete med oss förslag på projektering, kalkylering och utförandetid.

Vi tillhandahåller beslutsunderlag och garanterar utförandet till fastställd budget inom givna tidsramar.

Utöver att restaurera innergårdar åt fastighetsägare och brf:er kan vi även hjälpa till med alla typer av dräneringsarbeten. Med lång erfarenhet, stort kunnande och med en egen maskinpark ser vi till att utföra våra arbeten tryggt, säkert och i tid.

Att hålla fastigheten i bra skick är inte bara viktigt för dem som bor eller jobbar i fastigheten, det hjälper även till att skapa ett större värde för själva fastigheten i sig och ger därmed en bättre avkastning när eller om fastigheten säljs.

Nyanlagt parkområde för Brf i Stockholm

Ombyggnation och renovering för fastigheter och Brf

Som ett entreprenadföretag inom mark och trädgård utför vi ombyggnationer och renovering för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB anlägger grönytor och gör förbättringsarbeten såsom trädplantering, trädvård och markarbeten för dig som fastighetsägare.
Vi erbjuder dessa tjänster kring fastighetsskötsel runt om i hela Storstockholm.

Vi hjälper dig med följande fastighetsskötsel

Ny innergård

Behöver ni en ny innegård eller behöver den befintliga innergården en restaurering? Vi kan bland annat hjälpa er att förnya och ta hand om er befintliga innergård eller skapa en ny fantastisk innergård och hålla den i toppskick.

Ta hjälp av MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB för att förnya eller skapa en ny innergård

Ny lekpark

Behöver ni en ny lekpark eller behöver den befintliga lekparken en renovering? Vi kan bland annat hjälpa er att förnya och ta hand om er befintliga lekpark, alternativt skapa en helt ny lekpark och se till att hålla den i absolut toppskick.

Ny lekplats gjord för Brf i Stockholm

Trädplantering och markarbeten

Vi på Mark & Trädgårdsbyggarna kan även hjälpa er med allting kring trädplantering, dränering och andra typer av markarbeten som hjälper till att skapa en mer levande miljö. Låt vår expertis och kunskap skapa en grön och levande miljö åt er.

Ta hjälp av MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB för att förnya eller skapa en ny parkmiljö

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns alltid till hands för dig.
Boka ett möte med oss idag om du vill veta mer om hur vi kan ta hand om er fastighetsskötsel!