Markentreprenader

Mark & Trädgårdsbyggarna utför exploateringsarbeten i form av vägar och parker. Vi ser oss som en helhetsleverantör, från anläggningsarbetet i stort till slutlig finplanering. Vår personal har gedigen erfarenhet av all typ av grundläggning för övrig byggnation.

Vi utför såväl stora som små markentreprenader åt kommuner och privatpersoner.  Vi ser oss som en helhetsleverantör, från anläggningsarbetet i stort till slutlig finplanering.

Vi hjälper dig bland annat med följande markentreprenader

  • Vi utför de flesta förekommande asfaltsbeläggningar i egen regi med egna maskiner.
  • Markbeklädnader av betongmarksten, plattor, granit och grus.
  • Anläggning av gräsmattor, planteringsytor och lekplatser
  • Grundläggning upp till underkant platta

Schaktarbeten inför byggnation

Vi har bra resurser i form av en maskinpark för olika typer av schaktarbeten. En stor del av vår framgång bygger på egen personal och att ha egna bra maskiner lätt tillgängliga för olika typer av projekt.

Gräventreprenad i Stockholm
Anläggning av park och gräsytor

Gräsytor och parkanläggning

Under många år har vi hjälp en rad kommuner och fastighetsföretag med grundarbeten och anläggning av parker och gräsytor. Vi vet vad som krävs för ett bra slutresultat och vi är gärna helhetsleverantör från grund- till finplanering.

Vi är duktiga på dräneringsarbeten

Att dränera en husgrund innebär en stor kunskap inom gräv- och markarbeten. Att anlita oss som specialister inom markentreprenad är en stor fördel för dig som beställare. Vi har lång erfarenhet, nödvändig specialistkunskap och en maskinpark som kan anpassa för olika typer av dräneringsarbeten. Vi kan garantera en fackmannamässig dränering där ansvaret är tydligt.

Runtomsvängande grävmaskin vid gräventreprenad för Håbo Kommun
Stenläggning i Stockholm

Stenläggning för fastighetsägare

Vi stensätter, bygger murar inom för både kommunal och privat beställare. Vi kan utföra stora plattläggningar med sk. Vakuummaskin men även mindre eleganta typer av stenläggningar som uppfarter och trädgårdsgångar och uteplatser. Vi har egen maskinpark för asfaltering.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns alltid till hands för dig. Boka ett möte med oss idag!

Personal på MTB i varseljacka