Den 1 april i år skrev vi på det nya ramavtalet med Håbo Kommun. Vi är väldigt glada över att få samarbeta tillsammans i ytterligare 2 + 2 år. Avtalet omfattar arbeten upp till 1,5 mkr på gata, VA och fastigheter inom kommunen.