OM OSS

Ett företag inom markentreprenad med välmående medarbetare och nöjda kunder

MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB är markentreprenören som tar ett helhetsansvar och gör markarbeten från första skoptaget till finplanering.
Vi kännetecknas som det nära företaget med de stora resurserna, tack vare mycket hög service, samarbete, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Våra medarbetare tar ansvar i sitt arbete och har ett genuint intresse för utförande, kvalitet och slutresultat.

Vår affärsmodell här på MTB Mark & Trädgårdsbyggarna AB bygger på att varje medarbetare besitter en bredare och högre kompetens, en enkel organisationsstruktur och korta beslutsvägar.

Detta leder till färre beslutsled i organisationen, vi blir kostnadseffektivare och kundrelationen upplevs mer direkt och enkel.

Vårt geografiska område där vi verkar är Västerås, Enköping, Uppsala, Håbo samt Storstockholm.

Vi har målet ”Att vara bäst i klassen” som både entreprenör och arbetsgivare, och med det följer ett ansvar att ha en hög servicegrad där vi från början har en bra och tydlig dialog, ett stort engagemang och hög prestigelöshet.