Nytt ramavtal med Håbo kommun

Den 1 april i år skrev vi på det nya ramavtalet med Håbo Kommun. Vi är väldigt glada över att få samarbeta tillsammans i ytterligare 2 + 2 år. Avtalet omfattar arbeten upp till 1,5 mkr på gata, VA och fastigheter inom kommunen.

Läs mer

Restaurering av Kallhäll centrums utemiljö

Nu har vi påbörjat restaureringen av Kallhäll centrums utemiljö. Arbetet omfattar bland annat VA, dagvatten och ca 3000 kvm stenläggning. Beställare är Järfälla kommun och arbetet utförs i samarbete med JVAB.  

Läs mer

Ny servisavsättning VA vid Åbergs Museum

Under veckan som varit har vi bland annat påbörjat arbetet för en ny servisavsättning för VA för de nya ungdomsbostäderna som kommer att byggas vid Åbergs museum i Bålsta.  

Läs mer