Nu har vi påbörjat restaureringen av Kallhäll centrums utemiljö. Arbetet omfattar bland annat VA, dagvatten och ca 3000 kvm stenläggning.

Beställare är Järfälla kommun och arbetet utförs i samarbete med JVAB.