VA - vatten & avlopp

Vi har idag en dygnet runt jour för Håbo Kommun utanför Stockholm. Liknande projekt för andra fastighetsägare är jourverksamhet vid vattenläckor. Genom vår egna personal och maskinpark kan vi lösa det mesta av de behov som kan uppstå kring vattenläckage.

Vi utför de flesta förekommande typer av VA-entreprenader.

Vi hjälper dig bland annat med följande VA-Entreprenader

  • Svetsning av PE-rör
  • Läggning av alla förekommande rörtyper och dimensioner
  • Ledningsinspektion med förslag till åtgärder
  • Dräneringsarbeten med grundisolering

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi finns alltid till hands för dig. Boka ett möte med oss idag!

Personal på MTB i varselkläder