VA-ENTREPRENAD

VA-Entreprenad | VA - vatten & avlopp

MTB - Mark & Trädgårdsbyggarna AB har många års erfarenhet av att utföra avancerade VA-arbeten. Nyckeln till våra framgångar är vår personal som har rätt kompetens och utbildningar. Vi besitter egna resurser för att utföra rörläggning och svetsning av PE-rör.

Vi utför även inspektion av ledningar med förslag till åtgärd, där vi tar in underentreprenörer som filmar ledningen, utför lasermätning, profilmätning och provtryckning. Allt för att snabbt kunna lokalisera, förebygga och åtgärda fel som kan uppstå i ledningarna.

Genom vår egna personal och maskinpark kan vi lösa det mesta behov som kan uppstå kring vattenläckage och andra VA-entreprenader för att kunna säkerställa ett fungerande avlopp- och dagvattensystem.

Vi erbjuder totalentreprenader men kan även hjälpa till att utföra enskilda delar i ett arbete för vatten och avlopp som underentreprenör.

Vi på MTB - Mark & Trädgårdsbyggarna AB utför de flesta förekommande typer av VA-entreprenader över hela Storstockholm och Uppsala län.

Utför entreprenader för vatten och avlopp

Vi erbjuder följande VA-Entreprenader och tjänster kring vatten och avlopp

Svetsning av PE-rör

Vi hjälper er att utföra PE-svetsning (Polyeten svetsning) av PE-rör. Med egna specialister och med rätt utbildning och egen maskinpark kan vi säkerställa att svetsningen blir utförd på bästa möjliga sätt.

Läggning av alla förekommande rörtyper och dimensioner

Vi utför läggning av vatten- och avloppsrör av alla typer och dimensioner.

Ledningsinspektion med förslag till åtgärder

Med en ledningsinspektion kan vi avgöra om det finns problem av olika slag i vatten- eller avloppsledningarna som behöver åtgärdas. Och om så är fallet kan vi även komma med olika förslag på åtgärder för att ta hand om problemet i ledningarna.

Dräneringsarbeten med grundisolering

För att förhindra att fukt tränger in i murade eller gjutna grunder, är ett väl utfört dräneringsarbete extremt viktigt. En väl dränerad grund hjälper till att skapa en bättre inomhusmiljö med minskad risk för allergier och i många fall även ett ökat värde på fastigheten.
MTB kan hjälpa till att utföra dräneringsarbeten för alla typer av fastigheter i hela Storstockholm och Uppsala län.

Vill du komma i kontakt med oss för hjälp med VA-entreprenad?